خرید دئودورانت رول آن مردانه طلایی گابرینی

خرید دئودورانت رول آن مردانه طلایی گابرینی


Product Description

خرید دئودورانت رول آن مردانه طلایی گابرینی

mame-marane-gabrini-talaei خرید دئودورانت رول آن مردانه طلایی گابرینی

خرید دئودورانت رول آن مردانه طلایی گابرینی

دئودورانت های گابرینی یکی از محصولات بهداشتی با کیفیت این برند میباشد .

دیودورانت یا ضد عرق؟ خیلی ها فکر می کنند دئودورانت ها و ضد عرق ها تفاوتی با هم ندارند، ولی هنگام خرید آنها از داروخانه یا فروشگاه لوازم بهداشتی باید به این نکته توجه کنید که این دو نوع محصول با هم متفاوت اند. ضد عرق ها ترکیباتی آلومینیوم دار دارند که منافذ غدد عرق را در سطح پوست مسدود می کنند، بنابراین عرق نمی تواند در سطح پوست ترشح شود، اما دی%D

Additional Information

وزن 300 g