ارشیو برچسب ها : بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران و هشتمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال

حضور در نمایشگاه کتاب شهر آفتاب بدون یار مهربان کتاب

حضور در نمایشگاه کتاب شهر آفتاب بدون یار مهربان کتاب فروشگاه اینترنتی بیست تو بیست مرکز خرید اینترنتی ایرانیان بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران و هشتمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال نمایشگاه کتاب تهران با همه خوبی ها و بدی ها تلخی ها و شیرینی هایش گذشت. مردم از شرکت ما در نمایشگاه در حیرت و تعجب بودند و گاها نیز این حیرت و احساس شگفتی خود را با رفتار و گفتار خود بروز .